TEKNOLOJİ

Teknoloji mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan
beceriler, yöntemler, işlemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmalardır.

Tasarımda Yaratıcılık Sınırlarını Zorlayan En İyi 10 Reklam

Tanıtım, işletmeler için olmazsa olmazların başında gelmektedir. Yeni gelişen teknolojilerle işletmelerin, karlarını arttırmak amacıyla dijitalleşmeye önem vermesi, reklamları daha ilginç ve daha yaratıcı bir hale getirmiştir.