VİRAL

Viral, bir videonun internet paylaşımı ile, genellikle video paylaşım sitelerinde, sosyal medya ve e-posta
aracılığıyla hızla yayılan bir reklam türüdür. Viral videolar genellikle mizah içerir.

İnternette Ağızdan Ağıza İletişim: Viral Pazarlama

Hennig-Thurau vd. internet üzerinden gerçekleştirilen ağızdan ağıza iletişimi (viral pazarlama), çok sayıda firma ve bireye internet yoluyla ulaşabilir hale getirilen, bir ürün ya da şirket hakkında potansiyel, gerçek ya da eski müşteriler tarafından yapılan herhangi bir pozitif ya da negatif açıklama olarak tanımlamaktadır.